Co od Rolfingu čekat

V úvodním setkání a sezení společně zhodnotíme a stanovíme cíle celého procesu. Vyšetřím klientovu posturu a možnosti jeho tělesného pohybu jak na úrovni strukturální, ale i funkčních návyků a chování.

Při vyšetření i manuální práci používám různé spektrum dotyku, od jemného až po intenzivnější, abych mohla ošetřit danou strukturu těla v různé hloubce. Cílem je uvolnit omezení v těle a přizpůsobit tak jeho fungování ideálnímu vzorci ve vztahu ke gravitaci.

Rolfing® je obvykle, aplikován ve formě deseti sezení. Každé z nich na sebe navazuje a jedno připravuje tělo na další. Tento koncept i vzájemná návaznost a posloupnost jednotlivých sezení docílí toho, že tělo klienta bude ošetřeno komplexně, od jedné části a struktury k další. Rolfing také využívá pohybových cvičení a následné integrace těla k reorganizování stávajících „návyků“ a následnému upevnění nově nastavených pohybových vzorců. Cílem této pohybové integrace je nalézt a odstranit asymetrie a možná napětí v těle klienta.

Rolfing je vhodný pro všechny věkové kategorie. Přináší klientům lehkost a pružnost těla, zlepšuje vlastní vnímání a sebe uvědomění. S ohledem na celostní přístup pomáhá zmírnit bolest a zlepšit vzájemné vztahy v těle klienta.