O mně

Ráda bych se vám představila. Jmenuji se Jitka Kloutvorová a jsem rodačka z Jablonce nad Nisou. Již od mládí jsem aktivně sportovala, od svých 6 ti let jsem závodně plavala, jezdila na kole, lyžích a věnovala se kondičně všem sportům, které Jablonec nabízel. Sport mě tak doprovází až do současnosti, kdy dávám přednost běhu. Po studiu gymnázia v Tanvaldě jsem strávila dva roky ve Velké Británii jako au pair a následně nastoupila na Vyšší odbornou školu do Teplic, kde jsem vystudovala obor fyzioterapie. Po třech letech studia jsem získala titul diplomovaný fyzioterapeut. V té době jsem již pracovala v rámci odborných praxí v různých zdravotních zařízeních (např. Lázně Teplice, Nemocnice v Liberci a Jablonci nad Nisou). Od roku 2000 jsem pracovala v nemocnici jako fyzioterapeut, a to na všech odděleních, které nemocnice nabízí.

Ale nezajímala mne jenom tělesná schránka člověka, ale i propojení těla a mysli - našeho vnitřního „já“. Ať již toto propojení pro každého z nás znamená cokoli, mě v tomto vnímání celistvosti člověka velmi pomohly kurzy shiat-su a shin-tai vedené Janem Pletánkem, který mě inspiruje dodnes.

Cítila jsem ale, že moje cesta vzdělávání a získávání informací mne vede dál, a tak jsem v letech 2017 – 2018 absolvovala Kurz Rolfingu® u Mariuse Strydoma v Jihoafrické republice. Jsem mu vděčná za jeho odborné vedení a pomoc při mém téměř půlročním pobytu v JAR. A tím byla nasměrována moje další cesta.

Utvrdila jsem se v tom, že když propojím vědomosti z fyzioterapie, anatomie a fyziologie se znalostmi ze studia Rolfingu, dostává moje práce zcela jiný rozměr a smysl. Sama jsem měla možnost pocítit a vyzkoušet si tento komplexní efekt na svém vlastním těle. A to samé bych ráda poskytla i vám.