Můj pohled na Rolfing

Je dobré si připomenout, že struktura našeho těla a naše tělo jako celek, je souhrnem všech způsobů, jakými žijeme svůj život, jak naše tělo používáme (ať jde o pasivní či aktivní způsob života). Naše tělo neustále vyjadřuje a ukazuje, že je třeba jej chránit a starat se o sebe po celý svůj život. Ráda bych Vám pomohla vyjít ze sítě nevědomých napětí a špatného používání těla, které Vaše tělo možná přivedly až do určitého diskomfortu a případné bolesti.

Cílem je usnadnit klientům vědomé vnímání těla, které jim umožní, přirozené vyrovnání a napřímení, stejně tak znovu objevení tělesné rovnováhy. Nejde jen o techniku, ale i o změnu „zevnitř“ na níž se v průběhu sezení zaměřuje manuální práce a dotek. Naše společné úsilí pak vede k uvolnění napětí nejen na daném místě, ale následně i celého těla.